en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
 
 
در باره من
1169
 
 


داکتر نجیب الله دفتانی متولد سال 1375 ماه حمل روز 14 ساعت 3:30 بعد از ظهر در ولسوالی ناهور ولایت غزنی در قریه دوسه چشم به جهان کشود

در سن 5 سالگی در ولایت کابل با اعضای فامیل امدن

و درسهای ابتدایی خود را در سن شش سالگی در مکتب قلعه بختیار غاز نمود و در سال 1391 در یکی از کارخانه های قالین به حیث دفتر داری و گراف کشی مشغول بود بنابر خسته شدن از این وظیفه در سال 1392 در یکی از هوتل های شهر کابل بنام قصر عروسی خاطره ها مشغول کار شد و سر انجام در سال 1393 مکتب را به پایان رسانید

در سال 1394 در تالار عروسی میلاد نور منحیث منیجر هوتل ایفای وظیفه می نمود و در ضمن در این سال شامل یکی از پوهنتون های شخصی در رشته طب تحصلات خود را آغاز نمود

علاقه مندی زیاد در رشته ژورنالیزم داشت و لی اینکه چرا رشته ای طب را اتخاب کرد خودش هم نمیداند

و در اوقات اضافه همیشه داستان و شعر میسراید علاقه زیاد به موزیک دارد که همیشه دوست دارد موزیک های ارام بشنود

سر انجام در سال 1397 وارد کمپنی میگا لایف افغانستان شد و فیلا منحیث مشاور و یا پریزنتر کمپنی در خدمت عزیزان قرار دارد

بیوگرافی داکتر نجیب دالله دفتانی