en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
 
 
کتاب خانه راحله 2
2730
 

کتاب‌خانه راحله چگونه تأسیس شد؟شب چهارشنبه، حمید، برادر راحله، تا دیروقت با او قصه می‌کرد. راحله با برادرش از آرزوهایش می‌گفت؛ از اهدافش قصه می‌کرد. می‌گفت تصمیم گرفته در رشتهٔ اقتصاد درس بخواند. به عنوان تشویقیه، حمید برایش وعده داده بود که اگر در رشتهٔ مورد علاقه‌اش کامیاب شود، برایش جایزه دهد؛ یک جایزهٔ کلان. راحله با تعجب به حمید می‌گوید: فقط رشتهٔ مورد علاقه؟ من می‌خواهم اول نمره عمومی‌ کانکور شوم

فردای آن شب، در آن چهارشنبه نحس در ۲۴ اسد، راحله در صنف آمادگی کانکور نشسته بود؛ کنار صدها دانش‌آموز دیگر که هر کدام رویای کامیاب شدن در رشته مورد نظر خود و چه رویای بسا اول نمرگی کانکور را در سر داشتند. راحله و هم‌صنفانش در راه دانش و آموزش کمر بسته بودند؛ اما نمی‌دانستند که برای عده‌ای ددمنش و وحشی‌صفت، صنف درسی کودکان نیز می‌تواند جبههٔ جنگ شود... آن روز راحله و ده‌ها هم‌صنفی او را شهید کردند؛ آن‌همه رویا را، آنهمه عزم را، آن‌همه امید این جامعهٔ فلاکت زده و به خون نشسته را

در کتابچه خاطرات ‌اش به آن زبان کودکانهٔ خود نوشته: «من می‌توانم راحل باشم؛ راحلی که این جامعه به او نیاز دارد تا پیشرفت کند. این جامعه از این حالت بحران‌زده به کمک راحل بیرون خواهد آمد؛ فقط توسط علم...» راحله و هم‌صنفانش را نگذاشتند

حمید با خودش فکر کرد که راحله‌های زیادی هنوز در همین جامعه وجود دارند که به دلیل فقر نمی‌توانند در صنف‌های آمادگی کانکور اشتراک کنند؛ راحل‌های زیادی هم نمی‌توانند به دلیل کمبود امکانات به کتاب دسترسی داشته باشند. به همین دلیل، تصمیم می‌گیرد مخارج فاتحه راحله را یک کتاب‌خانه تأسیس کند. وقتی این ایده را با سایر اعضای خانواده، دوستان و اتحادیه قومی در میان می‌گذارد، همه استقبال می‌‌کنند و تصمیم همان می‌شود: تأسیس کتاب‌خانه راحله

معلومات بیشتر در مورد این کتاب‌خانه بعدا شریک خواهد شد

 

 دشمنان دانش و آگاهی، مانع پیشرفت و‌ دانایی ما شده نمیتواند

دشمنان دانش و آگاهی، ما را کشتند تا مانع پیشرفت و‌ دانایی ما شوند؛ اما ما از زیر خاک، خاکستر و باروت اینگونه بر روی دشمن سیلی می‌زنیم

کتاب‌خانه‌ای در شهر کابل ایجاد می‌کنیم تا صدها راحلی که توان خرید کتاب و مواد تحقیقاتی را ندارند، از آن بطور آسان و رایگان استفاده نمایند. تا باشد آرزوهای راحل و سایر شهدای دانایی برآورده شود

در قسمت غنامدی و پویایی «کتاب‌خانه راحله» ما را یاری نمایید و برای مبارزه با نادانی و بی‌سوادی به صف راحله بپیوندید

www.facebook.com/rahilalibrary
www.twitter.com/rahilalibrary

 

راحل عزیزم 
میدانی مردم چقدر دوستت دارند؟ بی اندازه 
امشب از کتاب‌خانه ات رونمایی کردند. هفته بعد، همه با هم شاهد افتتاحش خواهیم بود و کلاس‌های درسی نیز دو هفته بعد آغاز خواهند شد
ببین. اینجا فضا خیلی دلنشین است.مکان خوبیست برای دوستانت که عاشق درس و کتاب اند.
کوشش می‌کنیم اینجا را مکانی بسازیم که حتا کسانیکه به مطالعه فکری نمی‌کردند نیز شوق کتاب بر سرش بزنند و کتابی بردارند، ورق بزنند، و غرق زمزمه شوند 
کافیست تو لبخند بزنی. ما همه عاشق لبخندت هستیم

حمید عمری برادر راحله